/ KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Faaliyet gösterdiğimiz sektör konusu yüksek kalite, süreklilik ve daima gelişim gerektiren bir sektördür. Bu sektörde görevimizi yerine getirme yolundaki politikamıza temel olabilecek esaslar aşağıda belirtilmiştir.
 • Müşteri ihtiyaçlarını ürün ve hizmet yönünden, zamanında ve istenilen şekilde karşılamak,
 • Hızlı ve doğru şekilde hizmet üretebilmek,
 • Her zaman güvenilir bir firma olmak,
 • Müşteriye en verimli ve en ekonomik şekilde hizmet verebilmek,
 • Müşteri ve personel memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
 • Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip, ürün ve hizmet kalitesinde sürekli iyileştirmeyi sağlamak, verimliliği arttırmak ve maliyetlerimizi izleyerek kontrol altında tutmak,
 • Kalite ve İşçi Sağlığı Sisteminin tüm çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanmasını sağlayarak en kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak,
 • Faaliyetlerimiz dolayısıyla sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymak,
 • Hizmetimizin ve üretimimizin her aşamasını kontrol altında tutmak suretiyle, problemleri ortaya çıkmadan önlemek,
 • Temizlik ve insan sağlığına tavizsiz önem verilmek de,
 • Tüm çalışanlarımıza; gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
 • Tüm faaliyetler kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü bünyemize yerleştirmek,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak