/ ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE VE İŞÇİ SAĞLIĞI POLİTİKAMIZ

Firmamızın faaliyetlerinde ortaya çıkan çevre boyutlarını, etkilerini oluşabilecek tehlike ve riskleri tespit ederek;

  • Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak.
  • Etkin kullanım ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirgemek.
  • Çalıştığımız projelerde çevre kirliliğini azaltmak için önlemler almak.
  • Önceden tedbir alarak işçi sağlığı ve iş güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamak.
  • Oluşan atıkları; geri kazanım ve yeniden değerlendirme çalışmalarını özendirip desteklemek.
  • Doğaya ve insana gösterdiğimiz saygıyı ve sevgiyi yitirmemek.
  • Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek.
  • Çevre, işçi sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek temel politikamızdır.